- UITLEG -

 

De methode, of cursus zo u wilt, bestaat uit begeleiding d.m.v. de

Stoppen-in-Stappen App (Android).

 

U volgt een beproefd schema van niet-roken en wel-roken periodes. Uiteraard worden de niet-roken periodes steeds langer. Zodoende traint u het stoppen!

Zowel de fysieke (nicotine)verslaving, alsook de gewoonte (u rookt bijv. altijd na de maaltijd), alsook het zich-een-houding-geven worden stapsgewijs afgeleerd.

U stopt niet in één keer, maar in zeer veel keren! Zodoende raakt u zeer bedreven in het stoppen. In combinatie met de steeds langere niet-roken-periodes trekt u langzaamaan de regie weer naar u toe. U wordt uw verslaving de baas!

U hebt doorlopend inzicht wanneer het volgende wisselmoment is. Op die wisselmomenten ontvangt u tevens een bericht (notificatie). Al naar gelang uw eigen keuzes in het app-intro, wordt dit begeleid door een geluidssignaal en/of trilling van uw apparaat. De berichten melden altijd tot wanneer u wel/niet mag roken, maar ook worden tips gegeven, mijlpalen vermeld (50 uur niet gerookt!), etcetera.

In het hoofdscherm van de app ontstaat een logboek omdat alle vorige notificaties zichtbaar blijven.

 

 

Startmoment

Na downloaden van de app doorloopt u een intro waarin u o.a. aangeeft wanneer u wilt starten.

U kunt bijv. al over een half uur starten om te testen hoe de app werkt. De eerste 7 dagen zijn gratis en kunt u zo vaak herhalen als u wilt. Door simpelweg het intro opnieuw te doorlopen en een nieuw startmoment in te voeren, begint u gewoon opnieuw.

Zodra u uw definitieve startmoment hebt bepaald, voert u dit in tijdens uw laatste intro. U begint dan goed voorbereid aan uw definitieve cursus. Kies een moment dat voor u betekenisvol is, bijv. de eerste dag van de volgende maand, uw verjaardag, e.d. U kunt elke gewenste datum invoeren, ook al is dat over een paar maanden. Tot die tijd 'slaapt' de app, in het hoofdscherm ziet u welk startmoment u hebt ingevoerd. Zodra het startmoment bereikt is verstrekt de app u de eerste notificatie, waarmee de cursus start.

Mocht zich een situatie voordoen, bijv. ziekte, waardoor het onmogelijk is het schema voort te zetten, dan is uw app niet waardeloos geworden. Want u kunt het intro opnieuw doorlopen en een nieuw start-, of voortzet!!moment kiezen.

 

 

Voortzetten i.p.v. starten

Wanneer u een nieuw toestel in gebruik neemt, bijv. omdat de oude stuk is gegaan, kunt u de app opnieuw downloaden. Google Play onthoudt welke fases door u zijn aangekocht, die hoef u dus niet opnieuw te betalen. Ingeval u tenminste de Starter-fase hebt aangekocht, wordt functionaliteit vrijgegeven om een aanvangsdatum in het verleden te kiezen. Bij voorkeur dan de datum waarop u op uw oude toestel met de cursus bent begonnen. De app kan dan worden voortgezet, u hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen.

Stel, u bent een week ziek geweest, hebt die hele week niet gerookt en wilt dit gebruiken om met roken te stoppen. Dan kunt u via info@stoppeninstappen.nl de startdatum aanvragen die ervoor zorgt dat u op het juiste moment in de cursus belandt. Download de app, koop de Starter-fase (dit maakt het mogelijk een startdatum in het verleden in te voeren) en stel de verstrekte startdatum in.

 

Interval

Tijdens het intro kiest u een interval; het aantal minuten waarmee de niet-roken-tijd dagelijks wordt uitgebreid.

U kunt kiezen voor 30 minuten of 60 minuten.

In de app ontvangt een duidelijke uitleg hierover.

 

De fases

Binnen de app bevinden zich 4 fases:
- 1. Try-out. Deze verkrijgt u door het downloaden van de app. Hiermee krijgt u gratis 7 dagen de gelegenheid de app te proberen. U krijgt een goede indruk hoe de cursus werkt en hoe de app u begeleidt. Drie dagen voor het einde van de Try-out fase krijgt u een melding over aankoop van de volgende fase. Er worden géén automatische betalingen verricht. Indien gewenst doorloopt u de Try-out meerdere malen, gratis.

 

Voor elke verkochte fase wordt door de beheerder € 1,-- gedoneerd aan Kika.

 

- 2. Starter (€ 8,35) kunt u meteen na het downloaden al aankopen, maar u kunt ook wachten tot de Try-out fase bijna doorlopen is.

Afhankelijk van uw interval-keuze tijdens het intro wordt u door Try-out en Starter gedurende maximaal 81 dagen begeleid. Tot u een hele week aaneen niet gerookt hebt.

 

- 3. Stayer (€ 8,35) kunt u meteen na het dowloaden al aankopen, maar u kunt ook wachten tot de Starter-fase bijna doorlopen is. U wordt gedurende 145 dagen begeleid tot het moment dat u 6!!! aaneengesloten weken niet gerookt hebt. Wellicht vindt u dan dat u van het roken af bent, maar voor een klein bedrag kunt u nóg langer ondersteuning verkrijgen. Waarom zou u het niet doen!?

 

- 4. Finisher (€ 4,95) kunt u meteen na het downloaden al aankopen, maar u kunt ook wachten tot de Stayer-fase bijna doorlopen is. U wordt gedurende maar liefst 244!!! dagen begeleid. Aan het eind daarvan hebt u tien!!! aaneengesloten weken niet gerookt.

 

Volgens ons bent u dan van het roken af!